Tuesday 16 July 2024 Ladda hem broschyrer (pdf):

  Airwell Luft/Vatten Värmepump LPV
- Delat utförande
- Inget vatten utomhus
- 4 storlekar – alla trefas
- Värmeeffekt 6,0-12,0 kWLPV är en Luft/Vatten Värmepump utvecklad i Sverige för nordiskt klimat. Värmepumpsystemet är ett så kallat splitsystem som består av utomhusdel och inomhusdel. Detta innebär att vattnet i husets värmesystem inte behöver dras ut utomhus vilket annars utgör en stor risk för kostsamma skador till följd av frysning vid exempelvis spänningsbortfall eller cirkulationsproblem beroende på luft i rören eller trasig cirkulationspump.

En mikroprocessor hanterar alla styrfunktioner för optimal drift i nordiskt klimat samt stoppar aggregatet vid onormala driftförhållanden. Som köldmedium används det högeffektiva R410A.
Teknisk data
© Copyright 2007 www.kirick.se